• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۴

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه دویست و سی‌ و چهارم 6  تیــرمـاه 1385 هجری‎شمسی (234) 1 جمادی‌الثانی 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی     دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم  1386 ـ 1385 فهرست مندرجات:  1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدعلیخانی، سیدعبدالله حسینی، سیدهادی طباطبایی و حمیدرضا فولادگر.4ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: داریوش قمری و اکبر اعلمی …