• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴ ۳۵۳ شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گ…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۷۵۷۲/ت۵۲۱۵۳هـ                                                             ۲۷/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۷۵۷۳/ت۵۲۰۹۹هـ                                                              ۲۷/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موان…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۷۵۹۳/ت۴۹۶۱۵هـ                                                              ۲۸/۵/۱۳۹۴ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده۱ـ در این آیی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۸۴۹۷/ت۵۲۲۹۵هـ                                                             ۲۹/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۹۴۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب۱۳۶۷ـ تصویب نمود: آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۷۵۷۴/ت۵۲۲۲۴هـ                                                              ۲۷/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۴۷۶/۹۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ای…
 • رأی شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری)

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۴/۵۰۰                                                                            ۱۷/۵/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۵/۴/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۵۹۰      کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان موضوع خواسته : رفع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در ارتباط با درخواست اشخاص به خواسته الزام شرکت آب منطقه‌ای به صدور پروانه بهره‌برداری از چاه، قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به صدور …
 • رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۱/۱۱۸۷                                                                      ۲۵/۵/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۵/۵/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۵۶۶      کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۹۱/۲۰۰۰۰ـ۲۳/۹/۱۳۹۱، ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۷۸۹/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۱۸/۵/۱۳۹۴ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کش…