• رأی شماره ۳۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری        تاریخ دادنامه: 28/4/1388              شماره دادنامه: 350            کلاسه پرونده: 87/792       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای فرهاد محمدی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7…
 • رأی شماره۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۱/۳ دستورالعمل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 18/5/1388                 شماره دادنامه: 412               کلاسه پرونده: 87/653       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای محمدرضا رضوانی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1/3 دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأمین اجتماعی.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، به موجب ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن، کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلف به پردا…
 • رأی شماره۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۵۸۸۹/۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ وزیر تعاون

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 28/4/1388                شماره دادنامه: 351               کلاسه پرونده: 87/961       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای غلامرضا اسماعیلی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30/4/1387 وزیر تعاون.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره یک ماده 23 آیین‎نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن « عضویت اعضاء با تحویل قطعی و رسمی زمین یا واحد مسکونی از شرکت لغو می‎گردد...» ‎ولیکن با بخشنا…
 • رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ۲۲/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 18/5/1388            شماره دادنامه: 414              کلاسه پرونده: 87/829       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای رمضان کریمیان.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورا به انگیزه تخریب ساختمان سعادت‌آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 می‎نماید. اگرچه هدف، تعیین ضابطه برای صدور پروانه اضافه طبقه بوده، لیکن منطوق…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بیرجند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان خراسان جنوبی       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نهمین جلسه سال جاری در تاریخ 5/5/1388 ضمن بررسی مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بیرجند، موضوع کاهش حد نصاب تفکیک در منطقه اسکان غیررسمی شهر بیرجند (مطابق نقشه پیوست) را مطرح و مقرر نمود:       ـ حدنصاب تفکیک، مطابق ضوابط طرح‌تفصیلی مصوب، همان یکصد و شصت مترمربع می‌باشد، لکن صرفاً صدور سند برای املاک موجود که دارای پروانه ساختمان می‌باشند و بر روی آنها احداث بنا شده است، با مساحت یکصد مترمربع به بالا، بلامانع می‌…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر میاندوآب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم آذربایجان غربی       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 22/4/1388 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میاندوآب، مصوب جلسه مورخ17/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی را مورد بررسی قرار داد و با الحاق اراضی 2/22 هکتاری در دو نقطه شرق شهر میاندوآب به محدوده فعلی جهت اختصاص به مسکن مهر و سایر کاربریهای خدمات عمومی و با رعایت حریم رودخانه « لیلان چای» و تأکید بر لزوم تهیه طرح تفصیلی برای این اراضی و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر کوزه‌کنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر کوزه‌کنان درجلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دماوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 11/3/1388، طرح جامع شهر دماوند را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظای…