• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلیشادوسودرجان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کلیشادوسودرجان در جلسه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ آرامستان داخل محدوده شهر، به کاربری « فضای سبز» تغییر یابد.       2ـ کاربری « ذخیره» به « مسکونی با تامین خدمات» (اولویت توسعه آتی) تبدیل شود.       3ـ اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات ار…
  • فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۱۰۱۴۶                                                                                ۲/۳/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹، بدینوسیله اولین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۱۳۳۵ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد: ۱ ـ فهرست مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح …