• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۶۹۶ راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            پرونده وحدت رویه ردیف:81/8 هیأت عمومی بسمه‌تعالیحضرت آیت‌الله مفید دامت برکاتهریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور         با سلام و تحیت؛        باستحضار می‌رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول، همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند.        از آنجا که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخ…