• ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۲۵۷/۹۲/دش                                                                       ۸/۸/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سازمان اوقاف و امور خیریه به پیوست مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال۱۳۹۲» موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه بیستم مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی  دکتر محمدرضا مخ…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۲ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء (۱۷ـ۳) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بو…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۱۴۰۰۷۱/ت۴۹۶۰۷ک                                                          ۲۵/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای احمد صمیمی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت…