• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۶۸

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ شصت‌ و هشتم‌(68)  27 دیماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌  5 ذیحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و هفتم‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور خانم‌ فاطمه‌ رهبر و آقایان‌:اسماعیل‌ گرامی‌مقدم‌، بیژن‌ شهبازخانی‌ و سیدقبادمرتضوی‌فارسانی‌.4   ـ بیانات‌ …