• رأی شماره۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) ماده۳ آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 11/12/1387               شماره دادنامه: 850              کلاسه پرونده: 87/790        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای ایمان احمدی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آنجا که طیف عظیمی از پزشکان عمومی که موفق به اخذ درجه دکترای حرفه‎ای (دکترای تخصصی) شده‎اند، علاقه‎مند به ادامه تحصیل و خدمت در کشور می‎باشند و با …
 • رأی شماره۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه شکایت گروه پزشکی بروزیه وابسته به بنیاد مستضعفان قابل استماع در

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  دیوان عدالت اداری نمی‌باشد                    تاریخ: 11/12/1387                  شماره دادنامه: 845                    کلاسه پرونده: 87/959           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: گروه پزشکی برزویه.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2306 موضوع شکایت گروه پزشکی برزویه به طرفیت اداره کار استان مرکزی (هیأت حل‌اختلاف) به خواسته اعتراض به رأی شماره 9…
 • رأی شماره۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
              تاریخ: 11/12/1387                 شماره دادنامه: 853                     کلاسه پرونده: 87/881            مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.            شاکی: آقای ستار محمدی.            موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری.            مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/278 موضوع شکایت خانم زکیه باقری‌نژاد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان به شرح دادنامه شماره 465 م…
 • رأی شماره۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بند۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
                تاریخ دادنامه: 11/12/1387                 شماره دادنامه: 848                   کلاسه پرونده: 87/505              مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.              شاکی: آقای غلام پیرموذن.              موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل.              مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، مالک ملک به پلاک ثبتی شماره 10/7555 واقع در بخش 2 اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نموده‎ام، و با توجه ب…
 • رأی شماره۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کامیاران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ دادنامه: 11/12/1387         شماره دادنامه: 846          کلاسه پرونده: 87/293       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای فرهنگ وکیل.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به دلالت سند رسمی مالکیت پیوست مالک یک دانگ مشاع پلاک ثبتی 53 اصلی واقع در بخش هشت کردستان دهستان بیلوار شاهینی می‎باشم. شریک مشاع بدون اطلاع و رضایت اینجانب قطعات مشاعی ر…
 • رأی شماره۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به اخذ مابه‌التفاوت از برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   در سالهای 1382 و 1381 و 1380                    تاریخ: 11/12/1387               شماره دادنامه: 849                   کلاسه پرونده: 87/958           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: وزارت بازرگانی.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/18 موضوع شکایت آقای محمدرضا بارجی به طرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور ـ گمرک ایران به خواس…
 • رأی شماره۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تصویب‌نامه شماره۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت‌وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 11/12/1387             شماره دادنامه: 852              کلاسه پرونده: 87/638        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای احمد مسعودی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/364 موضوع شکایت آقای رضا رضایی اصل به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه خنداب، وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم اجرای بخشنامه 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه‎ر…
 • رأی شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شکایت از اقدامات واحدهای دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   نسبت به تملک اراضی افراد             تاریخ: 11/12/1387                  شماره دادنامه: 851                کلاسه پرونده: 87/981            مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.            شاکی: خانم معصومه قادری.            موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.            گردشکار: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1356 موضوع شکایت آقای رامین طاهری به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به…