• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۹۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ نود و پنجم‌(95) 16  فروردین‌ماه‌ 1384 هجری‌شمسی‌  25  صفـرالمظفـر  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ شانزدهم‌ فروردین‌ماه‌ 1384         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: جهانبخش‌امینی‌، جعفرقلی‌ راهب‌، علی‌ دانش‌منفرد وسیدنظام‌ مولاهویزه‌.4 ـ تذکرات‌ نماین…