• اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۸۳۹۷/ت۴۷۳۱۳هـ                                                            ۲۳/۶/۱۳۹۲ وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:   اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت فصل اول ـ کلیات و سرمایه ماده۱ـ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) که طبق ماده (۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است، به موجب ماده (۹) قانون اصلاح ال…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ                                                            ۲۱/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات   وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ صندوق توسعه ملی هیئـت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گـذاری و اشتغال و ایـجاد تحرک اقتصادی و بـهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یک…
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های موضوع بند (۹ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۷۸۱۸/ت۴۹۴۶۰هـ                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های موضوع بند (۹ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۰۱۲/۶۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۹ـ ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی بنگا…