• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه کند انگوت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۵۱۷۲                                                                      ۱۲/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه کند انگوت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لشت نشاء

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۵۱۱۴                                                                      ۱۲/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لشت نشاء استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی ایلام (پیچ آشوری)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۵۱۳۹                                                                       ۱۲/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی ایلام (پیچ آشوری) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ پیرو جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ خود موضوع مغایرت اساسی ایلام مربوط به تغییر کاربری اراضی پیچ آشوری ایلام از حمل و نقل و انبار و کارگاهی به مسکونی را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: با پیشنهاد کمیسی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید علوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۵۱۳۶                                                                       ۱۲/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید علوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرساز…
 • اصلاح اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۰۸۷۵/ت۴۸۵۹۳هـ                                                             ۱۸/۴/۱۳۹۲ اصلاح اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۷۵۵۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب نمود: اساسنامه صندوق س…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۲۷/ت۲۳۵۶۱ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۰۵۸۵/ت۴۹۳۰۳ک                                                             ۱۸/۴/۱۳۹۲ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۲۷/ت۲۳۵۶۱ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند: در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۲۷/ت۲۳۵۶۱ک مورخ …
 • تصویب‌نامه در خصوص ایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل جهاد کشاورزی جنوب فارس» و «اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس»به مرکزیت شهرستان لار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۱۹۵۸/ت۴۹۳۱۵هـ                                                             ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص ایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل جهاد کشاورزی جنوب فارس» و «اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به اس…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۹۱۱۱۹/ت ۴۴۷۳۶هـ                                                            ۱۹/۴/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۴۹/۰۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب۱۳۵۰ـ ، آیین‌نامه اجرایی آن را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپ…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۱۱۲۶/۴۸۹۰۲                                                             ۱۹/۴/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیسـت و به استناد بند «ج» ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ در این آیی…
 • آیین‌نامه بانکداری دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۱۹۶۴/ت۴۳۶۰۵هـ                                                              ۱۹/۴/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری د…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ                                                             ۱۸/۴/۱۳۹۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولی…
 • تصویب‌نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی و دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ                                                              ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب۱۳۹۲ـ تصویب نمود: ۱ـ مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردو…
 • تصویب‌نامه در خصوص ایجاد معاونت پژوهش و فناوری در وزارت نفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۰۵۹۸/ت۴۹۳۱۷هـ                                                             ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص ایجاد معاونت پژوهش و فناوری در وزارت نفت وزارت نفت ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۲۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: با ایجاد معاونت پژوهش و فناوری در وزارت نفت، تعداد …
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۱۱۵۹/ت۴۷۹۳۲ک                                                             ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۷۷۵۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر تغییر می‌یابد. این تص…