• رأی شماره ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۲/۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 20/3/1386        شماره دادنامه: 172        کلاسه پرونده: 83/489        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدحسن نجفی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/81 سازمان تأمین اجتماعی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی در خرداد 1383 در آزمون استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کردم و در مصـاحبه نیـز سؤالات را به خوبی جواب دادم. پس از چند …
  • نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۵)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    225« در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است.»        سؤال ـ گاهی بین دادسرا و دادگاههای عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل می‌شود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد حال آنکه دادگاه عمومی عقیده به صلاحیت دادسرا، در اینگونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟ نظریه شماره3180/7 ـ 1/5/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         هرچند به موجب ماده58 (1) قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاح…