• رأی شماره ۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  و زیان‌آور نخواهدبود        تاریخ: 22/6/1389             شماره دادنامه: 225              کلاسه پرونده: 89/412       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای غلام رضا اعمالی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1788 مورخ 18/6/1387، صادره از شعبه16 دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه 16/86/2500، مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 190 مورخ 5/2/1388، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه 17/87/175، مبنی بر ورود شکایت.       گردشکار: …
 • رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  و 197ـ 18/6/1380 و 304ـ2/5/1386 هیأت عمومی و قانونی نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا توسط شوراهای اسلامی        تاریخ: 16/12/1389              شماره دادنامه: 604               کلاسه پرونده: 88/316       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای.       موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/…
 • رأی شماره ۶۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مکلف نمودن اتحادیه‌های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب توسط

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  سازمان بازرگانی استان گیلان مغایر قانون می‌باشد        تاریخ: 23/12/1389              شماره دادنامه: 612                 کلاسه پرونده: 88/726        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: اتحادیه صنف آرایشگران مردانه رشت.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگانی استان گیلان.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اشعار داشته: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفی،افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب حرفه…
 • رأی شماره ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک موضوع تبصره ۱۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خلاف قانون است       تاریخ: 23/12/1389             شماره دادنامه: 615             کلاسه پرونده: 88/746      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.      گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/1386، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون ما…
 • رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 16/12/1389              شماره دادنامه: 602                 کلاسه پرونده: 89/816        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حسین سعدی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض       گردشکار: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/10/228 با موضوع شکایت آقای حسین سعدی به طرفیت دانشگاه شاهد و به خواسته اعتراض به تعدیل نیرو و تقاضای بازگشت به کار و احقاق حق، به موجب دادنامه شماره 1367 مورخ 30/6/1384 که به موجب دادنامه 451 مورخ 6/4/1385 شعبه 8 تجدی…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 18/11/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی تصویب نمود:       1ـ مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، پژوهشگاه مسکن و شهرسازی، پژوهشکده ساختمان و مسکن با کلیه وظایف، ا…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات ساختاری و حذف واحدهای موازی و یکپارچه‌سازی امور پژوهشی و اعمال مدیریت واحد و استفاده بهینه از امکانات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  موجود در وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و حذف واحدهای موازی و یکپارچه‌سازی امور پژوهشی و اعمال مدیریت واحد و استفاده بهینه از امکانات موجود در وزارت آموزش و پرورش تصویب نمود:       1ـ سازمان ملی پرورش استعدا…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در زمینه فنآوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ـ نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 9/12/1389 به منظور تقویت فعالیتهای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در زمینه فنآوری، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تصویب نمود:       1ـ پژوهشگاه فنآوری‌های نوین وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مرکز همکاری‌های فناوری نهاد ریاست ج…