• رأی شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت ..

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 61 مورخ 23/3/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری           تاریخ: 17/2/1385          شماره دادنامه: 79          کلاسه پرونده: 85/122          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: عده‎‎ای از قضات دیوان عدالت اداری.          موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 61 مورخ 23/3/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       …
 • رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به درخواست ابطال برگ جریمه بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 17/2/1385          شماره دادنامه: 72          کلاسه پرونده: 82/65          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه80/842 موضوع شکایت آقای فرامرز ملکی به طرفیت، ستاد پیگیری اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال برگ جریمه اتباع غیر …
 • رأی شماره ۳۳ الی ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ساعات خدمت کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش در یک هفته

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 3/2/1385          شماره دادنامه: 33 الی 39          کلاسه پرونده: 82/291، 83/471، 84/217، 306، 630، 654، 785          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: 1ـ  سازمان بازرسی کل کشور 2ـ  سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 3ـ  مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 10، 13، 15، 18 و 20 بدوی و اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3…
 • رأی شماره۷۳ ـ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 17/2/1385          شماره دادنامه: 73ـ 74          کلاسه پرونده: 82/13 ـ 110          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقایان 1ـ ابوالفضل خوبان 2ـ علی خوبان.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3  و 6 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/821 موضوع شکایت آقایان محمدعلی فرضعلی و علی کاکاوند به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته، ابطال آراء بدوی و تجدیدنظر صادره از کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه ش…
 • رأی شماره ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال حکم تبصره ذیل ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 24/2/1385          شماره دادنامه: 91          کلاسه پرونده: 82/249          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: مجتمع صنعتی ماموت.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات.          مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این مجتمع صنعتی در سال گذشته اقدام به خرید ماشین‌آلات خط تولید و لیف‎تراک از یک کمپانی متوقف در کشور آلمان می‎نماید. گمرک ترخیص‌کننده بلحاظ اینکه ماشین ‎آلات دست د…
 • رأی شماره ۸۶، ۸۷، ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره بند یک و تبصره بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ و ....

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 86، 87، 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره بند یک و تبصره بند 3 بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 6/6/1375 و بخشنامه شماره 6006 مورخ 22/10/1372 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور           تاریخ: 24/2/1385          شماره دادنامه: 86، 87، 88          کلاسه پرونده: 81/414، 82/167، 234          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقایان 1ـ  سیدجواد شریفی 2ـ  محمدعلی ایرانپور 3ـ  علی قادری.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند یک و تبصره بند 3 بخش…
 • رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 17/2/1385          شماره دادنامه: 67          کلاسه پرونده: 81/429          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: سازمان منطقه آزاد کیش.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ  شعبه هشتم در رسیدگی به پرونه کلاسه 79/1039 موضوع شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی مورخ 22/4/1379 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 221 مورخ 16/2/…