• رأی شماره ۵۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مشروط بودن تصدی سمت سردفتری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  به شرکت در آزمون سردفتران و دفتریاران مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده است الزامی است      تاریخ دادنامه: 1/12/1390      شماره دادنامه: 543        کلاسه پرونده: 88/79     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای حمید نجفی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای حمید نجفی در دادخواست خود اعلام کرده است که در موضوع «الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای دفتریاران موضوع بند 6 ماده 6 ق…
 • رأی شماره ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخرید خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب نمی‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       تاریخ دادنامه: 1/12/1390     شماره دادنامه: 540       کلاسه پرونده: 90/1257     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست کننده: خانم فاطمه نیکو گفتارعظیم     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: خانم فاطمه نیکو گفتار عظیم به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعبه های سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص «پرداخت حق بیمه معوقه ایام تعطیلی بیمارستان محل خدمت و احتساب فاصله خدمتی در زمان تعطیلی محل کار» آراء متفاوتی صادر کر…
 • رأی شماره۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی      تاریخ دادنامه: 1/12/1390      شماره دادنامه: 539      کلاسه پرونده: 88/852     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای مصطفی علوی مقدم     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه مورخ 25/2/1385 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی     گردش کار: آقای مصطفی علوی مقدم در دادخواستی، ابطال بند 6 مصوبه 25/2/1385 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی را خواستار شده…
 • رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی،

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران می‌باشد      تاریخ دادنامه: 1/12/1390      شماره دادنامه: 535      کلاسه پرونده: 85/696     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقایان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فیروز صالحی، خلیل سربندی و رضا آنجفی     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305 ـ 14/10/1384 جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روست…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۴۸۸ هکتار از اراضی دره بهشت شهر جدید پردیس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری 488 هکتار از اراضی دره بهشت شهر جدید پردیس از تفریحی ـ فرهنگی (گردشگری) به مسکونی استاندار محترم و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران        شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال جاری خود در تاریخ 24/11/1390، موضوع تغییر کاربری 488 هکتار از اراضی دره بهشت شهر جدید پردیس از تفریحی ـ فرهنگی (گردشگری) به مسکونی جهت تأمین مسکن مهر، را مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:        کلیات طرح در وسعت…