• مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 626 مورخ 4/4/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 626 مورخ 4/4/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 26/10/1386 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه249 مورخ 11/4/1370) تصویب نمود:       « آقای دکتر احمد شعبانی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی انتخاب می‌شود.»…
 • ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 624 مورخ 24/2/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 624 مورخ 24/2/1387 ، براساس مصوبه مورخ 24/2/1387 شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه» را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ اهتمام به تحقق مهندسی فرهنگی همه شؤون و امور به ویژه با تهیه و اجرای پیوست فرهنگی برای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های دارای پیامدهای فرهنگی با تأیید و تحت اشراف شورای …
 • مصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 626 مورخ 4/4/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 626 مورخ 4/4/1387، به استناد بند4 ماده 4 اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور (مصوب جلسه 613 مورخ 8/8/1386) تصویب نمود:       «حجه‌الاسلام‌والمسلمین آقای محمود محمدی‌عراقی بعنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور انتخاب می‌شود.» رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری…
 • ماده واحده « اختصاص سهمیه به جانبازان روشندل برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 625 مورخ 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 625 مورخ 21/3/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 4/2/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده واحده « اختصاص سهمیه به جانبازان روشندل برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی» را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ جانبازان روشندل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و به شرط احراز معدل معین در مقطع قبلی، مجازند یک نوبت بدون شرکت در آزمون در مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آمو…
 • ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 625 مورخ 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 625 مورخ 21/3/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 2/12/1386 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ به داوطلبان بومی جزیره ابوموسی برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان هرمزگان، سهمیه ویژه اختصاص می‌یابد.       تبصره1ـ منظور از بومی بودن سکونت مستمر داوطلب بمدت حدا…
 • ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 625 مورخ 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 625 مورخ 21/3/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 2/12/1386 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ به داوطلبان بومی جزیره ابوموسی برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان هرمزگان، سهمیه ویژه اختصاص می‌یابد.       تبصره1ـ منظور از بومی بودن سکونت مستمر داوطلب بمدت حدا…