• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ -- جلسه ۴۱۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و پانزدهم‌ 30 فروردین‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (415) 27 صفـرالمظفـر 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ سی‌ام‌ فروردین‌ماه‌ 1383           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: علی‌اصغر رحمانی‌ خلیلی‌ ـ نورمحمد ربوشه‌ ـ حسین‌ انصاری‌راد و خانم‌ الهه‌ کول…