• رأی شماره ۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ دادنامه: 26/4/1391   شماره دادنامه: 223      کلاسه پرونده: 89/558        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری         گردش کار: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی به موجب لایحه شماره 56849/78/511ـ 3/10/1388 مفاداً اعلام کرده است که:        با احترام به پیوست تصویر دادنامه شماره 1055ـ7/6/1388 صادر شده از شعبه 2 دیوان مبنی بر رد شکایت آقای جعف…
 • رأی شماره‌های ۲۶۵ ـ ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و یا می‌شوند مکلف کرده است         تاریخ دادنامه: 9/5/1391            شماره دادنامه: 266ـ 265        کلاسه پرونده: 88/868 ـ 498        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقایان 1ـ لفته موسائیان جبار 2ـ علیرضا سایبان خیرآبادی 3ـ محمد کعابی حمیدی 4ـ شرکت پتروشیمی آبادان با وکالت آقای اصغر قیم اصغری        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شمار…
 • رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ دادنامه: 2/5/1391     شماره دادنامه: 245      کلاسه پرونده: 90/245        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای احمد پورباباگل         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری         گردش کار: آقای احمد پورباباگل به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:        اینجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دریافت حق و حقوق و مزایای بهره‌وری و کارانه سال 1388 اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده‌ایم که پرونده اینجانب به …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان» که در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/2/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «آقای دکتر حسین محبی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان انتخاب می‌شود».…
 • تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌هاو مراکز آموزشی(مصوب جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی       ماده واحده «تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» که در جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:       ماده واحده ـ «آقایان دکتر محمدمهدی زاهدی، دکتر حسینعلی شهریاری، دکتر عبدالله جاسبی و حجه‌الاسلام‌والمسلمین آقایان محمود محمدی‌عر…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان» که در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/2/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        «آقای دکتر عباس کتابی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه کاشان انتخاب می‌شود». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلا…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار» که در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/2/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       «آقای دکتر امین بهزادمهر به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان» که در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 10/3/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «آقای دکتر رسول خدابخش به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان» که در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/2/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        «آقای دکتر محمدباقر رهنما به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان» که در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/2/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «آقای دکتر حسین محبی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر» که در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/2/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        «آقای دکتر غلامرضا رضایی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران(مصوب جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران» که در جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 2/3/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       «آقای دکتر احمد احمدپورکاسگری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه مازندران انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دژکرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دژکرد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1391، طرح جامع ـ تفصیلی شهر دژکرد را که در اجرای بند (…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قمصر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قمصر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1/3/1391، طرح جامع شهر قمصر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علامرودشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علامرودشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1391، طرح جامع ـ تفصیلی شهر علامرودشت را که در اج…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جویم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جویم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1391، طرح جامع شهر جویم را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قطب‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قطب‌آباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/5/1391، طرح جامع شهر قطب‌آباد را که در اجرای بند (2) از ماده …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سوسنگرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سوسنگرد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/1/1391 طرح جامع شهر سوسنگرد را که در اجرای بند (2) از ماده…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پارسیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پارسیان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/5/1391، طرح جامع شهر پارسیان را که در اجرای بند (2) از ماده…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گله‌دار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گله‌دار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1391، طرح جامع شهر گله‌دار را که در اجرای بند (2) از ماده (3) …