• رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۱/۱۴۷                                                                        ۱۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۸۸      کلاسه پرونده : ۹۱/۱۴۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهرام بیگلری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : آقای بهرام بیگلری به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته…
 • رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۱۶۶                                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۹/۷/۱۳۹۲    شماره دادنامه: ۴۸۵     کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به موجب شکایت نامه شماره …
 • رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۱/۲۱۵                                                                        ۱۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۴۷۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۲۱۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور و ابطال رأی شماره ۱۵۲ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها واقع در شهرستان نیشابور گردش کار : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی، ابطال مصو…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۱۳۷۷۲۲/ت ۴۹۸۴۰ک                                                         ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای رضا مسرور به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره…
 • تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۱۳۷۷۰۳/ت ۴۹۳۸۷هـ                                                         ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۹۵۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: اصلاحات تقسیماتی زیر در استان آذربایجان شرقی صورت می‌گیرد: ۱ـ روستای مبارک‌آباد تابع بخش مرکزی شهرستان ملکان به شهر تبدیل و به نام شهر مبارک‌شهر نامیده می‌شو…
 • تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۷۷۲۰/ت۴۹۳۹۱هـ                                                           ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان ایلام وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۵۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: اصلاحات تقسیماتی زیر در استان ایلام صورت می‌گیرد: الف ـ روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد، از دهستان…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۴۵۴۱۸/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۸/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۸/۱۳۹۲ رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها پیرو بخشنامه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ مبنی بر مسئولیت دادستان‌ها در …