• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - دوره هشتم جلسه ۳۹

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد…
 • رأی شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال دستـورالعمل شماره ۲۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ دادنامه: 5/8/1387         شماره دادنامه: 519         کلاسه پرونده: 87/384        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیدعلی نقی موسوی نژاد.        موضوع شکایت و خواسته: ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب با توجه به مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفه‎ای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که …
 • رأی شماره ۵۱۷ - ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از طرح تفصیلی بابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ دادنامه: 5/8/1387        شماره دادنامه: 517، 518          کلاسه پرونده: 87/100/ 65        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علی نورانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از طرح تفصیلی بابل.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و با عنایت به اینکه تامین نیازمندی‎های شهرداری‎ها به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوطه از جمل…