• رأی شماره دادنامه ۵۳۱ ، ۴۵۵ـ ۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ دادنامه: 19/10/1390               شماره دادنامه: 531 و 455 الی446       کلاسه پرونده:90/444، 1022، 1053، 1088، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096 ، 1203       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       درخواست‌کنندگان: آقایان صمد شهبازی ـ مجید فرزامی‌سرچشمه ـ ناصر آقاجانی ـ علی‎اصغر مهدوی ـ اسداله عباسی ـ علی بهنام‌پورـ محمدرضا فخاری ـ حمیدرضا فیروزآبادی و غلامرضا علیزاده‌داوودی و خانم منظر رحیم پورهریس ـ و سازمان کار و امور اجتماعی تهران        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعا…
 • رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست       تاریخ دادنامه: 10/11/1390         شماره دادنامه: 486         کلاسه پرونده: 90/1131      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: خانم ثریا ستوده صدر      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 دیوان عدالت اداری       گردش کار: خانم ثریا ستوده صدر به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که به وکالت 3 نفر از موکلان خود دادخواستهای جداگانه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی زمینها…
 • رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه شورای عالی حفاظت فنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ دادنامه: 11/11/1390           شماره دادنامه: 483           کلاسه پرونده: 90/1129       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: آقایان 1ـ محـمداحمد حکیمی 2ـ محسن نوش‌آذری 3ـ قاسم خلیلی 4ـ محمدباقر شادان 5ـ علی اصغر درائی       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: آقایان محمد احمد حکیمی، محسن نوش‌آذری، قاسم خلیلی، محمدباقر شادان و علی اصغر درائی به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده‌اند که شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و ام…
 • رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  اختصاص یافتن اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری       تاریخ دادنامه: 10/11/1390            شماره دادنامه: 482          کلاسه پرونده: 83/337      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: شرکتهای تعاونی مسکن نه‎گانه قزوین به اسامی تولی‎پرس، کامیونداران، البرز دارو، دارو شیشه، بسته‎بندی پارس  و... با وکالت آقای فخرالدین بدریان      موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره اراضی واقع در شما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/2/1390 طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گلستان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهر…