• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مال‌خلیفه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۱۰                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مال خلیفه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رسا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نمین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۱۷                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نمین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داورزن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۷۵                                                                           ۲۰/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داورزن استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۰۵                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ بند ۱ مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ خود را درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش به شرح زیر اصلاح نمود: «معبر شمالی پیشنهادی شهر حدفاصل جاده روستای مشکله تا روستای غربی کیاکلایه الحاقی و کمربندی شرقی شهر به علت تهدید اراض…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نقنه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۲۰                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نقنه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دستجرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۲۱                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دستجرد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آلونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۶۴                                                                           ۲۰/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آلونی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند،…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هندیجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۹۱۴                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هندیجان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرساز…
 • اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۷۲۱/ت۴۹۹۲۸هـ                                                                ۲۶/۱/۱۳۹۳ اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی وزارت امورخارجه ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در ماده (۴) پس از عبارت «برگزار می‌ن…
 • آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۶۲۹۰/ت۵۰۴۱۵هـ                                                               ۲۸/۱/۱۳۹۳ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۶۲۹۱/ت۴۸۹۴۱هـ                                                                ۲۸/۱/۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۷۲۶/ت۵۰۳۸۳هـ                                                               ۲۶/۱/۱۳۹۳ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کش…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۷۲۴/ت۵۰۳۸۴هـ                                                                ۲۶/۱/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۷۲۹/ت۵۰۴۶۲هـ                                                                ۲۶/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ تصویب کرد: ۱ـ قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۲ برای درجه یک و دو به ترتیب معادل هجده هزار (۱۸.۰۰۰) ریال و ده…