• رأی شماره۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی  و بهداشتی و البسه دست دوم        تاریخ دادنامه: 10/7/1391       شماره دادنامه: 474       کلاسه پرونده: 89/338       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست د…
 • رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  موضوع مصوبه  شماره 31426/ت26977هـ ـ 1/7/1381 هیأت وزیران         تاریخ دادنامه: 3/7/1391       شماره دادنامه: 447       کلاسه پرونده: 89/587        مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: سازمان بازرسی کل کشور        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره 31426/ت26977هـ ـ 1/7/1381 هیأت وزیران        گردش کار: مطابق ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت…
 • رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ دادنامه: 27/6/1391      شماره دادنامه: 436      کلاسه پرونده: 91/800        مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری         گردش کار: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که به دلیل عدم اجرای تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری از سازمان بازنشستگی کشور به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده است که به موجب دادنامه شماره 498 ـ 23/3…
 • رأی شماره‌های ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ الحاقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه  شماره 11985/ت46956هـ ـ 28/1/1391 هیأت وزیران        تاریخ دادنامه: 27/6/1391               شماره دادنامه: 438ـ437       کلاسه پرونده: 91/358ـ 315       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: آقای حسن قاسمی به وکالت از خبرگزاری فارس و آقای خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 47 و 45، 44، 38 الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره 11985/ت46956هـ ـ 28/1/1391 هیأت وزیران      …
 • رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   ماده 6 تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک ـ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد         تاریخ دادنامه: 3/7/1391                شماره دادنامه: 450ـ 449ـ 448        کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331        مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: 1ـ آقای علی حیدری 2ـ شرکت سیمان سپاهان 3ـ شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک ـ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد        گردش کار: شکات به مو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میمه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391، طرح جامع شهر میمه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) …
 • انتصاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۶۰/۱۰/۹۱۲                                                                      ۲۷/۳/۱۳۹۱ انتصاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی جناب آقای سعید حاج رحیمی با عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی و به استناد ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری (موضوع نامه شماره ۹۰۴۷۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸) به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی» منصوب می‌شوید. برنامه‌ریزی و سازمانده…
 • رأی شماره۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۳۳۸                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم  گردش کار: قائم‌مقام رئیس س…
 • رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۵۸۷                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۴۷       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۸۷ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران گردش کار: مطابق ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی …
 • تصویب‌نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۴۹۶۲۹/ت ۴۸۳۶۵هـ                                                          ۲۹/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۰۹۴ مورخ ۳/۵/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) بند «و» ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذار…
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۶۰/۰۱/ش                                                                       ۸/۷/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مرکز ملی فضای مجازی کشور شورایعالی فضای مجازی، در هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱، براساس ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود: الف) شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور جهت تنظیم سی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۴۳۷۹                                                                  ۱۸/۷/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میمه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری…
 • رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۸۸/۴۷۲                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۱                شماره دادنامه: ۴۵۰ـ ۴۴۹ـ ۴۴۸ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۷۹، ۸۸/۴۷۲، ۸۹/۳۳۱ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقای علی حیدری ۲ـ شرکت سیمان سپاهان ۳ـ شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگان…
 • رأی شماره‌های ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۳۱۵                                                                        ۱۸/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۷/۶/۱۳۹۱               شماره دادنامه: ۴۳۸ـ۴۳۷ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۵۸ـ ۳۱۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن قاسمی به وکالت از خبرگزاری فارس و آقای خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران گردش کار: مشاور قضایی دادستان کل …
 • رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
                                         شماره هـ/۹۱/۸۰۰                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۷/۶/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۴۳۶      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۰۰ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که به دلیل عدم اجرای تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری…
 • دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم اقدام منفرد دادگستری‌ها، ستاد و سازمانهای تابعه قوه قضائیه درخصوص اجرای امضای دیجیتال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره ۱۰۰/۲۶۹۷۴/۹۰۰۰                                                             ۲۹/۷/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور حسـب دسـتور ریـاسـت محتـرم قـوه قـضائیه تـصویـر نـامـه شمـاره ۵۵۰/۵۵۶۷/۹۰۰۰ـ۲۳/۷/ ۱۳۹۱ رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره ۵۵۰/۵۵۶۷/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۷/۱۳۹۱ حجت‌الاسلام…