• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۲۳۲۲                                                                           ۲۹/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث صنعتی اعضاء محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به تغییرات ساختار اقتصادی کشور و تعطیلی برخی از کارخانه‌ها و تبدیل شدن به فضاهای متروکه با اراضی نسبتاً وسیع در محدوده و حریم شهرها از یک سو، و توجه جهانی به موضوع میراث معاصر با تأکید بر حفظ میراث صنعتی (از قبیل برخی از کارخانجات، برخی از پل‌ها، برخی از ایس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر کلاله

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۱۸۱۱                                                                           ۲۳/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر کلاله استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۲۳۲۱                                                                           ۲۹/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۹۴، در ادامه بررسی‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره ساخت و سا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  ۰۰/۲۱۸۰۵                                                                            ۲۳/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴، بند یک مصوبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ خود در خصوص طرح جامع بندر ماهشهر را به شرح زیر اصلاح نمود: با توجه به نامه معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور منضم به پاسخ استعلام دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، خط حریم شهر بن…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۱۲۵۷/ت۵۲۰۰۴هـ                                                                     ۱۷/۵/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۷۳۲۰/۹۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۶۸۷/ت۵۰۳۴۸هـ م…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۱۲۴۷/ت۵۱۹۵۱هـ                                                                  ۱۷/۵/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۷۵/۱ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسـنامه سازمان‌ها، شرکـت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۱۲۵۱/ت۵۲۰۰۴هـ                                                                     ۱۷/۵/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۷۳۲۰/۹۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۶۶۹/ت۵۰۳۴۸هـ مور…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۱۲۴۴/ت۵۲۲۰۸هـ                                                              ۱۷/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ                                                              ۱۷/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور ماده۱ـ در این آیی…
 • تصویب‌نامه در خصوص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۶۱۲۶۸/ت۵۱۳۲۰هـ                                                                     ۱۷/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ دانشگاه آزاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۰/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ز) ماده (۲۰) قانون برنامه پ…
 • رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۱/۵۲۸                                                                                 ۲۲/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   گردش کار: خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع: الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های زیر:  رأی شماره ۱۶۰ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ رأی شماره ۶۶ الی۸۶ ـ۲/۲/۱۳۹۲ رأی شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ ب ـ مغایرت مصو…
 • رأی شماره‌های ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۴/۳۹۲ـ ۳۹۱                                                                     ۲۱/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۸/۴/۱۳۹۴           شماره دادنامه: ۴۰۳ و ۴۰۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹۲، ۳۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ آقای عبدالرسول کوشافر موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۷۱۵/۲۱۲/د ـ ۸/۱۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است ک…
 • رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ مصوبات جلسه ۱۸۰ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره هـ/۹۱/۱۲۱۱                                                                         ۶/۵/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۴۳۹    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید سربندی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبات جلسه ۱۸۰ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک گردش‌کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبات جلسه ۱۸۰ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک در خصوص تعیین شهریه مدارس هیأت امنایی و نمونه مردمی در سال تحص…