• رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۸/۹۲۹                                                                           ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۲/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۹۲۸     کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فاطمه لطافت موضوع شکایت و خواسته: ابطال شقوق الف و پ از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ  ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران گردش‌کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق «الف» و «پ» از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خو…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۶۵۳/ت۴۷۶۳۵هـ                                                                ۱۱/۱/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب ن…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۰۷۶/ت۴۸۶۸۶ک                                                               ۱۷/۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۰۱۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ روستای ضامنجان به عنوان مرکز دهستان سه ده از توابع بخش مرکزی شهرستان …
 • تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۱۶۱/ت۴۹۰۴۰هـ                                                               ۱۷/۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب نمود: بندهای (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شوند: ۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمو…