• «اصلاح و تکمیل ماده ۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه ۵۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  «اصلاح و تکمیل ماده 14 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه 562 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» (مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد ریاست جمهوری       مصوبه «اصلاح و تکمیل ماده 14 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه 562 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1/5/1390 معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       «ماده14ـ بنیاد ملی نخبگان ب…
 • آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» (مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی        آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه 700 مورخ 17/8/90 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد بند (ب) بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و در راستای اجرای بندهای (ب) و (ج) بخش یک و همچنین بخش دوم فصل پنجم نقشه مذکور و به‌منظور تهیه و تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی ساز و کار تحقق اهداف نقشه و فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختارها…
 • اصلاح بند۳ ماده۲ اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب جلسه ۵۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   اصلاح بند3 ماده2 اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای(مصوب جلسه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی) (مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی         مصوبه «اصلاح بند 3 ماده 2 اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب جلسه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 4/2/1390 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:         «3ـ حمایت و نظارت بر گسترش فرآ…
 • آیین‌نامه «شورای تخصصی حوزوی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  آیین‌نامه «شورای تخصصی حوزوی»(مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی      آیین‌نامه «شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      ماده1ـ مقدمه      حوزه‌های علمیه با پشتوانه غنی معرفتی و با پیشینه درخشان هدایتگری،‌ بی‌تردید از ارکان اساسی فرهنگ و تمدن اسلامی محسوب می‌شوند. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری،‌ هماهنگی و هدایت امور فرهنگی،…
 • «سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  «سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی»(مصوب جلسه 699 مورخ 3/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی       مصوبه «سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی» که در جلسه 699 مورخ 3/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      ماده1ـ مقدمه      علوم شناختی به مطالعه کارکردهای شناختی ذهن و مغز و توسعه فناوری‌های برگرفته از این دانش نو می‌پردازد و بدین لحاظ دانشی نو، پویا و آیندهساز است که امید …