• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۴۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه یکصد و چهل و پنجم (145)  6 مـهرماه 1384 هجری‎شمسی 23 شعبـان 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی   دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار‎شنبه ششم مهرماه 1384             فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: حسین امیری‎خامکانی، ابوالقاسم روحی‎سرخکلایی، علیرضا زاکانی و خانم نیره اخوان‎بیطـرف.4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شور…