• مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طراحی جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۲۱۴۴۰/۱۶۰                                                                       ۱۳/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طراحی جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه تصویر مصوبه «طراحی جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران» ابلاغی به شماره ۱۷۶۷۷/۲۰۹۴/۱۶۰ به تاریخ ۵/۷/۱۳۹۴ را که در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نمود…
 • تصویب‌نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۴۰۸۹/ت۵۲۴۴۵هـ                                                          ۱۱/۸/۱۳۹۴ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۰۲۸۱۹ ـ ۲/۲۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱ـ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد:   تصویب‌نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی  قراردادهای بالادستی نفت و گاز ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این تص…
 • تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۴۱۰۵/ت۵۰۹۳۵هـ                                                          ۱۱/۸/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه وزارت امور خارجه ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور خارجه و به استناد بند (۸) ماده (۶۸) و تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدا…
 • رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۳/۱۰۹۳                                                                           ۱۱/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۲۸/۷/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۹۲۲     کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۱۵۶۹۳ـ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ را خواستار شده و …
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۵۴                                                                                                                              ۱       شماره۵۷۸۷۹هـ/ب                                                                      …