• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهل‌ و یکم(41)‌  3 آبــــان‌مــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 9 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ سوم‌ آبانماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :  1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حمیدرضا حاجی‌بابایی‌، غفاراسماعیلی‌ و خانم‌ رفعت‌ بیات‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای…