• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز         در اجرای بند (5) مـاده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و مـاده (42) آئین‌نامه نحوه بـررسی و تصویب طـرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و مـعماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیـرو جلـسه مورخ 12/10/1390 خود، موضوع کاهش ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۸۷۴۲                                                                  ۲۷/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) مـاده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و مـاده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بـررسی و تصویب طـرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و مـعماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌ر…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲ هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۳۸۰۴۵/ت۴۶۸۶۰هـ                                                            ۱۲/۷/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲ هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷، عبارت «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» جایگزین عبارت «حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و و…
 • آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۳۷۹۷۴/ت۴۸۰۵۷هـ                                                           ۱۲/۷/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم…
 • تصویب‌نامه در خصوص بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۳۴۲۶۳/ت۴۸۳۸۶هـ                                                              ۸/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۶۱۲۹۵ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها…