• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۹۷ شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می­تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر. نظریه شماره۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۷۱/۹۳/دش                                                                       ۵/۶/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر سعید جامه بزرگی به موجب تأیید شورای عالی انقل…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۷۳/۹۳/دش                                                                       ۵/۶/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر نوذر قنبری به موجب تأیید شورای عالی ان…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۷۲/۹۳/دش                                                                       ۵/۶/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر شهریار عباسی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب …
 • اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۶۶۵۹۷/ت ۵۰۵۵۴ هـ                                                           ۱۲/۶/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات  سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۷۰/۱ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد: ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۹…
 • آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶                                                                     ۱۰/۶/۱۳۹۳ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شـورای عالی اداری در یـکصد و شصـت و چهارمین جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، در اجرای مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست‌های کلی …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۶۶۸۶۲/ت ۵۰۱۳۹ هـ                                                           ۱۲/۶/۱۳۹۳ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستـری و تأییـد رئیس قوه قضـاییه و به اسـتناد ماده (۷۹) قانون مـجازات اسـلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ…
 • قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۸۳۵۰/۶۰                                                                           ۵/۶/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۸۲۷۵/۲۴۸۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد…