• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۷۴

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتاد و چهارم(74)‌ 11 بهمن‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌  19 ذیـحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ یازدهم‌ بهمن‌ماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور خانم‌ الهام‌ امین‌زاده‌ وآقایان‌: مرادعلی‌ منصوری‌، حمیدبهرامی‌احمدی‌ و جهانبخش‌ محبی‌نیا.4 ـ بیانات‌ ریاست…