• انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتخاب 4 عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی (مصوب جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد ریاست جمهوری     ماده واحده «انتخاب 4 عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی» که در جلسه 714 مـورخ 30/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:     ماده واحده ـ «آقایان دکتـر مهدی محقـقی، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر علی اشرف ‌صادقی و دکتر محمدجعفر یاحقی به موجب بند 12 ماده 10 اساسنامه بنیاد سعدی (مصوب 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) برای عضویت در هیأت امنای بنیاد سعد…
 • انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۰۳۷/۹۱/دش                                                                     ۳۱/۴/۱۳۹۱ انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی (مصوب جلسه ۷۱۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد ریاست جمهوری ماده واحده «انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی» که در جلسه ۷۱۴ مـورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود: ماده واحده ـ «آقایان دکتـر مهدی محقـقی، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر علی اشرف ‌صادقی و دکتر محمدجعفر یاحقی به موجب بند ۱۲ ماده ۱۰ اساسنامه…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»     ۵۵۴             ۱                         شماره۲۵۱۲۹هـ/ب                                                                       ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۰۰/۱۷۳۵۶/۹۰۰۰                                                              ۱۴/۵/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰                                                              ۱۴/۵/۱۳۹۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و د…