• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    شنبه 28 فروردین 1395 05:01
    شماره۲۸۹۴/۹۴/۷                                                                      ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۴۲۸ شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ سؤال آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟ نظریه شماره ۹۵۸/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را  به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته …
  • تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

    شنبه 28 فروردین 1395 05:01
    شماره۱۷۶۷۹۶/۱                                                                       ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراماً، با توجه به نامه شماره ۲۹۳۶۶/۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ دفتر مقام معظم رهبری (تصویر پیوست) اصلاح برخی از مواد اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دستور کار شورای عالی آن سازمان قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر، اساسنامه در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱…