• مصوبه « منشور توسعه فرهنگ قرآنی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643 مورخ 22/2/1388، براساس مصوبه شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی را به شرح ذیل تصویب نمود:           مقدمه           دستیابی به جامعه‌ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحقق اندیشه‌های معمار بزرگ انقلاب اسلامی رضوان‌الله تعالی علیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم، و ارتقای ایران به کشوری توسعه‌یافته …
 • ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643 مورخ 22/2/1388، براساس مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی‌سینا» را به شرح ذیل تصویب نمود:           « ماده واحده ـ با توجه به اهمیت زیست فناوری در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و با لحاظ رشد شتابان و تصاعدی آن در دنیا و براساس ضرورتهای فعلی، شورای انقلاب فرهنگی با تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی…
 • ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643 مورخ 22/2/1388، براساس مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی‌سینا» را به شرح ذیل تصویب نمود:           « ماده واحده ـ با توجه به اهمیت زیست فناوری در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و با لحاظ رشد شتابان و تصاعدی آن در دنیا و براساس ضرورتهای فعلی، شورای انقلاب فرهنگی با تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید ملک کیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم آذربایجان شرقی            شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه سالجاری در جلسه مورخ 22/4/1388 طرح جامع شهر جدید ملک کیان را پیرو مصوبه مورخ 24/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی و صورتجلسه مورخ 23/2/1388 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:            ـ افق طرح جامع شهر سال 1415 و سقف جمعیت آن 170 هزار نفر خواهدبود.            ـ درخصوص 500 هکتار اراضی کشت گلخانه‌ای مقرر شد که اراضی مربوطه در حریم شهر قرار گرفته و همچنین واگذاری و…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر یامچی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به مفاد جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدینوسیله با الحاق آن بخش از اراضی که به صورت متصل به محدوده شهر یامچی می‌باشد (به میزان 5028 مترمربع) موافقت و ضمن تنفیذ مصوبه مذکور با شرایط فوق‌الذکر خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.           بدیـهی است جهـت تأمین م…