• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سراب

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان آذربایجان شرقی          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/6/1382؛ طرح تجدیدنظر جامع شهر سراب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این…