• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۶۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ جلسه دویست و شصت و سوم (263) 19 مـهـرمـاه 1385 هجـری‎شمسی 17 رمضان‌المبارک 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم  1386 ـ 1385 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: احمد احمدی، حسن نوعی‌اقدم، ستار هدایت‌خواه، علی زادسر و علیرضا محجوب.4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت لیالی‌قدر، روز جهانی قدس، روز جهانی نابینایان و فرمایشات مقام معظم رهبری…