• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شرح خدمات طرح‌های هادی روستایی و منظومه‌های روستایی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۱۵۰۹                                                                           ۱۷/۹/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شرح خدمات طرح‌های هادی روستایی و منظومه‌های روستایی معاون محترم وزیر و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۹۴ ضمن استماع گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ارتباط با شرح خدمات طرحهای هادی روستایی و منظومه­های روستایی با تأکید بر لزوم توجه به بهبود نظام اجتماعی روستا و ارتقای اقتصاد روستایی در شرح خدمات طرح…
 • اصلاح جزءهای (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) و بند (پ) و تبصره (۲) بند (پ) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۰/ت۵۲۲۷۰هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ و بندهای (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۶/ت۵۲۲۷۰هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۳۱۱۳۴/۵۲۲۷۰                                                                    ۹/۱۰/۱۳۹۴ اصلاح جزءهای (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) و بند (پ) و تبصره (۲) بند (پ) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۰/ت۵۲۲۷۰هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ و بندهای (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۶/ت۵۲۲۷۰هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در جزءهای (۱)،…
 • قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۱۲۱۵/۴۸۲                                                                       ۲/۱۰/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۵۲۰۲/۴۰۷۹۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست ‌و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در…
 • قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۱۲۱۹/۶۱۳                                                                          ۲/۱۰/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقـدیم گردیـده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ و تأیـید شورای محـترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاری…