• قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق‌الثبت)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    روزنامه رسمی کشور         احتراماً، در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست جداول اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال 1388 جهت در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ علی‌اکبر عرب‌مازار…
  • آگهی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    روزنامه رسمی کشوراحتراماً، در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست جداول اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال 1388 جهت در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد…