• مصوبه شورای عالی مسکن و شهرسازی درخصوص طرح استراتژیک حوزه نفوذ آزادراه تهران ـ شمال

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    وزیر محترم راه و ترابریاستاندار محترم تهراناستاندار محترم مازندران       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 29/7/1387 خود ضمن بررسی طرح استراتژیک حوزه نفوذ آزادراه تهران ـ شمال موارد زیر را مصوب نمود.       مقدمه:       آزادراه تهران شمال یکی از طرح‌های زیربنائی مهم کشور است که می‌تواند در توسعه منطقه تحت نفوذ خود تغییرات فضائی و مدیریتی شامل زیست محیطی، اقتصادی اجتماعی، گردشگری، کالبدی، حمل و نقلی و مدیریتی ایجاد نماید. این برنامه برای افق زمانی 15 ساله تا سال 1400هـ .ش تهیه شده است…
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    باسمه‌تعالی        گزارش وحدت رویه ردیف 87/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/22 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشک…