• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۶۰

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و شصتم (160) 6  شوال‎المکرم1426 هجری‎قمری 18 آبـان‎ماه 1384 هجری‎شمسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی       دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم 1385 ـ 1384             فهرست مندرجات:    1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.4ـ رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، تعاون و رفاه و تأمین اجتماعی.5 ـ انصراف آقای صادق محصولی از نامزدی وزارت نفت.6 ـ اسا…
 • ماده واحده نحوه اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط شوراهای اقماری و شوراهای وابسته

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 ماده واحده نحوه اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط شوراهای اقماری و شوراهای وابسته را به شرح ذیل تصویب نمود:         «شوراهای اقماری و شوراهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی موظفند در چارچوب صلاحیت‌ها، اهداف و وظایف پیش‌بینی شده برای آنها نسبت به اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی و هماهنگی با دستگاههای ذی‌ربط اقدام نموده و گزارش آنها را هر شش ماه یکبار به شورای عا…
 • شمول صلاحیت مؤسسه آموزش از راه دور به دوره پیش دانشگاهی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 موضوع شمول صلاحیت مؤسسه آموزش از راه دور به دوره پیش دانشگاهی را تصویب کرد.…
 • تعیین روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی روز 9 مهر ماه را همانند سالهای گذشته به عنوان روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی تعیین و تصویب نمود.…
 • نحوه تأسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 نحوه تأسیس و صلاحیت رسیدگی به درخواست تأسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به شرح ذیل تصویب نمود:         «صلاحیت رسیدگی به درخواست تأسیس جوامع علمی به کمیسیون موضوع ماده (4) آیین‌نامه تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطاء می‌شود.»…
 • انتخاب نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب آقای عبدالحسین خسروپناه را به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی تصویب کرد.         همچنین به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آقای محمدباقر خرمشاد به عنوان نماینده وزارتخانه مذکور در این هیئت تعیین گردید.…
 • سیاستهای توزیع و نمایش فیلم‌های سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 570 مورخ 26/7/1384، سیاستهای توزیع و نمایش فیلم‌های سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی را به شرح ذیل تصویب نمود:         الف: مقدمه         سینما هنر ـ رسانه‌ای است بسیار جذاب؛ پدیده‌ای که علاوه بر برخورداری از جذابیتهای هریک از هنرهای مؤثر در پیدایش آن، (اعم از نقاشی، ادبیات، نمایش، موسیقی و.....)، جذابیتهای منحصر به فرد خود (مانند تصویر متحرک) را نیز به همراه دارد.         همین توانایی در جذب مخاطب…