• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۱۱۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و پانزدهم‌(115)  10 خــردادمــاه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 22  ربیـع‌الثانی‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ دوم‌1385 ـ 1384صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ دهم‌ خردادماه‌ 1384          فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدعباس‌ پاک‌نژاد، حسین‌آفریده‌، حسن‌ زمانی‌ و سیدجلال‌ یحیی‌زاده‌فیروزآباد.4 ـ بیانات…