• الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  الحاق یک بند جدید به ماده 1 مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه705 شورای عالی انقلاب فرهنگی) (مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری      مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده 1 مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه 705 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/6/1391 دفتر رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «ـ رئیس جهاد دانشگاهی». معا…
 • الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)(مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری      مصوبه «الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)» که در جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 28/3/1391 نهاد علمی و آموزشی جامعه‌المصطفی العالمیه به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «ـ رئیس نهاد علمی و آموز…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۷۳۸۸۰/ت۴۷۸۹۸هـ                                                              ۶/۹/۱۳۹۱ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸هـ مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ عبارت «و کمتر از نرخ بازار» حذف می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا…
 • آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی درکارگاه ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۰۸۲۶                                                                            ۱۴/۸/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک فقره آئین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی مصوب ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد. دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی…
 • الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۰۱۹۳/۹۱/دش                                                                   ۲۸/۸/۱۳۹۱ الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص) (مصوب جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوبه «الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)» که در جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ نهاد علمی و آموزشی جا معه ‌المصطفی …
 • الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۱۰۱۹۴/۹۱/دش                                                                   ۲۸/۸/۱۳۹۱ الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی) (مصوب جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه ۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۷/۶/۱۳۹۱ دفتر رئیس‌جمهو…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۱۷۵۸۴۷/ت۴۸۳۵۳هـ                                                             ۸/۹/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلام…