• تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۵۶/ت۵۰۱۵۰هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۷۶۱/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نیـرو و به اسـتناد مـاده (۱) قانـون هدفمـند کـردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ تصویب نمود: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از اول بهمن ماه سال ۱۳۹۲، متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت را بدون تغییر ساخت…
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۰۶۹/۹۲/۷                                                                       ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ ۳۸ شماره پرونده ۱۳۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲ سؤال در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­شود مقصر حادثه (بیمه­گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه­گر نسبت به پرداخت دیه­ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­گذار و بیمه­گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۶۲۷۲                                                                      ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۶۲۳۸                                                                     ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرساز…
 • فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۶/۱۱۱/۲/۲۵۲/۲۴۲۰۶                                                           ۷/۱۲/۱۳۹۲ فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ (آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده) مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ هیـأت وزیران، لیست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) به شرح پیوست اعلام می‌گردد. با استن…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۵۷/ت۴۹۲۹۲هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی …
 • تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۵۳/ت۵۰۱۵۰هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی  و خدمات دفع فاضلاب وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۷۶۱/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نـیرو و به اسـتناد ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب نمود: نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب مندرج در جداول پیوست تصمیم‌نامه شـماره ۲۱۴۸۸۶/ت۴۵۹۳۹ن …
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۴۷/ت۵۰۲۶۹هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ برای بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها و در اجرای تبصره ماده (۶) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت، کمیسیون خاصی مرکب از وزیران راه و شهرسازی، ا…