• رأی شماره۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت علیه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز در دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             تاریخ دادنامه: 27/11/1387               شماره دادنامه: 831                کلاسه پرونده: 87/940           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شکات: آقایان1ـ میرنقی قاضی پور 2ـ علی‌اکبر گوهری.            موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم، ششم، بیست و دوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری.            مقدمه: الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2699 موضوع شکایت آقای جعفر صادق عظیمی به طرفیت صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‎ساز تهران به خواسته …
 • رأی شماره۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ تبصره یک و قسمت اول تبصره ۲ مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   شورای اسلامی شهر تهران            تاریخ: 27/11/1387           شماره دادنامه: 832              کلاسه پرونده: 87/518       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شکات: 1ـ سیدمحمدمهدی فتاحی 2ـ جواد شکری نژاد.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران.       گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 5 تبصره یک ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی ورزشی، استخرهای روباز…
 • رأی شماره۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 27/11/1387               شماره دادنامه: 835                کلاسه پرونده: 87/878         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: شرکت بیمه پارسیان.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی شماره 106ـ77 مورخ 6/6/1386 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1065 م…
 • رأی شماره ۸۳۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ دادنامه: 27/11/1387             شماره دادنامه: 834            کلاسه پرونده: 87/3         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: دیوان محاسبات کشور.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384  سازمان امور مالیاتی کشور.         مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ نص صریح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری، هوایی و دریایی و همچنین هز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۴۰۰ هکتار اراضی به محدوده شهر رشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم گیلان        شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 خود ضمن بررسی مجدد موضوع الحاق 400 هکتار اراضی به محدوده شهر رشت پیرو مصوبه مورخ 10/4/1387 خود، با عنایت به مصوبه مورخ 25/7/1387 هیأت محترم وزیران (موضوع نامه شماره 137317/41147 مورخ 9/8/1387) مقرر نمود: اراضی یادشده به صورت یکـپارچه و در جنوب شهر رشـت (طبق نقشه پیوست) به محدوده شهر الحاق شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مغان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان اردبیل          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/10/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مغان (شامل شهرستانهای پارس‌آباد، بیله‌سوار و گرمی) که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) ق…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه تربت جام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان خراسان رضوی          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 11/9/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه تربت جام (شامل شهرستانهای تربت‌جام، تایباد و خواف) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مغان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان اردبیل          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/10/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مغان (شامل شهرستانهای پارس‌آباد، بیله‌سوار و گرمی) که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) ق…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            گزارش وحدت رویه ردیف 86/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد: معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه           جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس…