• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۴۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و چهل و سوم(143) 3 مهرمـاه 1384 هجری‎شمسی 20 شعبان 1426 هجری‎قمری  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه سوم مهرماه 1384             فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: اصغر گرانمایه‎پور، حسین نجابت، ایرج ندیمی و عباسعلی رستمی‎ثانی.4ـ  بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت آغاز هفته دفاع مق…