• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاندرمن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۵۵۰                                                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاندرمن استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران»، به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهر…
 • اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۵۴۴                                                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی پیرو نامه شماره ۳۰۰/۵۴۲۳۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نامه شماره ۳۰۰/۵۸۰۶۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ موضوع اصلاح اعلام مصوبه یادشده، بدین‌وسیله اصلاحات تکمیلی پیشنهادی اعضاء محترم شورای عالی ن…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چترود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۶۵۱                                                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چترود استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت‌ محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاتون‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۵۴۵                                                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاتون‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت‌ محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۶۱۰                                                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع  شهر جیرفت استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ پیرو صورتجلسه مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ کمیته فنی، ضمن تصویب طرح جامع شهر جیرفت مقرر نمود: ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به انجام مطالعه با موضوع سلسله مراتب سکونتگاهی در منطقه جیرفت و کاهش نرخ رشد جمعیت ساکن در شهر جیرفت به …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۱۱۳۷                                                                     ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف مدیرکل محترم دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ و به دنبال ارائه گزارش توسط دبیر شورا مقرر نمود: ۱ـ نظر به اهمیت ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف و ویژگی‌های منحصر به فرد آنها، تهیه طرح ویژه برا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سودجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۱۳۹۳                                                                     ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سودجان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم ‌وزیران، به استحضار می‌رساند، …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۱۳۷۸                                                                     ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۹۴۷۳۷/۶۳                                                                     ۲۵/۱۱/۱۳۹۳  اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند  به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ و به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصویب نمود: ۱ـ با توجه به ارائه پیش‌نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دبیر شورا و بحث و تبادل نظر اعضاء درخصوص آن مق…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ                                                           ۹/۱۲/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق نوآوری و شکوفایی هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فنا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۹۶۹۵/ت۵۱۶۴۶هـ                                                            ۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۰۷۴/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد شامل (۱۱۴) ردیف به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست طرح‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان‌بار ریزگردها در سال‌های (۱۳۹۴ـ۱۳۹۳)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۹۱۲۹/ت۵۱۵۶۳هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست طرح‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان‌بار ریزگردها در سال‌های (۱۳۹۴ـ۱۳۹۳) وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت نفت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۴۹۷۰۶/ت۵۱۶۱۶هـ                                                           ۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۵۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه سازمان حسابرسی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد: آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عال…
 • رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه‌های ۴۵۶ و ۴۵۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۱۰۰۳                                                                        ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۰/۱۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۸۸۳    کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم مهتاب امیرپور موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : خانم مهتاب امیرپور به موجب لایحه ای مضموناً اعلام کرده است که تا مرداد ماه سال ۱۳۸۹، مشغول به خدمت بوده ولی اداره طرف شکایت بدون هیچ دلیل قانونی اقدا…
 • رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۲/۶۰۴                                                                          ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۰/۱۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۸۷۰    کلاسه پرونده : ۹۲/۶۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی زمانیان. موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گردش کار :  شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظامـهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیر…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰/۷۴۷۴۷/۹۰۰۰                                                               ۶/۱۲/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر «تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰                                                               ۶/۱۲/۱۳۹۳ بخشنامه …