• اصلاح ماده (۲۷) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۵۵۵۲/ت۴۹۳۱۴هـ                                                              ۶/۹/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۲۷) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۹۸/۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ تصویب نمود: در ماده (۲۷) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌…
 • آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۵۲۴۹/ت۴۸۰۸۰هـ                                                              ۶/۹/۱۳۹۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴/۳۴/۱۱۱/۲۴۲۰۶ مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ ، آیین‌نامه اجرایی معافی…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ                                                              ۶/۹/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۵۲۸۸/ت۴۹۴۶۴هـ                                                              ۶/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب نمود: ۱ـ تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخص…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۹۱                                                                                                                              ۱       شماره۵۱۶۸۶/هـ/ب                                                                       ۱…