• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۰۶۰                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سلامی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آبپخش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۱۴۴                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آبپخش استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اهل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۱۸۳                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اهل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کورائیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۱۵۴                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کورائیم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و…
 • رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹ ۰ /۶۶۸                                                                         ۲۶/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۱۵۵      کلاسه پرونده: ۹۰/۶۶۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد حسین‌پورآق‌برار موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار گردش‌کار: آقای احمد حسین‌پورآق‌برار به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت‌جلسه فرمانداری شهرستان شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «در صورت جلسه فرماندار…
 • رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲/۴۳۸/۳/۹۰ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۱/۱۰۷۰                                                                       ۲۶/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۶/۳/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۱۶۰         کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲/۴۳۸/۳/۹۰ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران گردش‌کار: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۲/۴۳۸/۳/۹۰ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت…
 • رأی شماره‌های۱۵۹ـ ۱۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ف) تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸ـ ۱/۹/۱۳۸۹ معاون مالی و اداری صندوق تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۶۷۳                                                                         ۲۶/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۶/۳/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۱۵۹ـ ۱۵۸ کلاسه پرونده: ۹۰/۶۷۳ ـ‌ ۱۱۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حسین نکونام و حجت‌اله رضایی موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین‌اجتماعی، موضوع بند (ف) تبصره (۴) بخش اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ که طی نامه شماره ۱۱۹۹/۷۵۵۷۹۲/۱۱۰۰ـ ۱۹/۷/۱۳۸۹ به…
 • قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۷۶۷۷/۱۷۶                                                                       ۲۵/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۶۹۵۵۴                  …