• اضافه شدن شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۴۵۸۳/ت۵۱۹۱۳هـ                                                             ۱۱/۲/۱۳۹۵ اضافه شدن شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۷۹۴۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد: شرکت گسترش ص…
 • آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیوان محاسبات کشور هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی تبصره بند …
 • آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۵ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی ماده…
 • آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۴۵۷۴/ت۵۰۵۵۹هـ                                                             ۱۱/۲/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی …
 • آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۸۹۷/ت۵۲۱۶۳هـ                                                                ۸/۲/۱۳۹۵ وزارت دادگستری ـ وزارت کشورـ وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه ـ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۲۶۹/۰۱/۹۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین­نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه نحوه آموزش اتباع خارجی ماده۱ـ مدارک معتبر برای ثبت نام اتباع خارجی در مدارس وزارت…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۵۱۸۵/ت۵۳۰۵۷هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۰/۵۶ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد: الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۸۹۴/ت۵۲۳۱۴هـ                                                               ۸/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۴۷/و مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و…
 • اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۲۱۴۲/ت۵۲۷۳۶هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۵ اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۷۰۳۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) آیین ‌ نامه اجرایی نحوه طبقه ‌ بندی بنگاه ‌ ها، تأیید صورتهای مالی و …
 • اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۲۱۴۷/ت۵۲۴۸۸هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۵ اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۹۳۵/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بندهای (…
 • آیین‌نامه کشت فراسرزمینی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۲۱۴۶/ت۵۱۲۷۱هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه کشت فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه کشت فراسرزمینی ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین حد مجاز استانداردهای خروجی ازکارخانجات و کارگاه‌های صنعتی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۹۵۰۵/ت۴۹۰۶۵هـ                                                                ۳۱/۱/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۵) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ تصویب کرد: ۱ـ حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود. ۲ـ این تصویب‌نامه جای…
 • تصویب‌نامه در خصوص توقف واگذاری بیش از (۴۹%) سهام پست بانک

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۱۹۸/ت۵۲۸۸۰هـ                                                               ۷/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص توقف واگذاری بیش از (۴۹%) سهام پست بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۹۰۲/۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین محصولات ذرت و جو در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۱۹۵/ت۵۲۹۶۵هـ                                                               ۷/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین محصولات ذرت و جو در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۷۴۱۱/۰۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ت…
 • الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ                                                               ۴/۲/۱۳۹۵ الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف ـ در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹…
 • اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۷۱۴۷/ت۵۱۵۱۶هـ                                                                ۲۶/۱/۱۳۹۵ اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۴۷۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (۹) آیین­نامه همکاری وزارتخانه­ها، س…
 • اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۸۲۴۱/ت۵۱۶۱۸هـ                                                               ۲۹/۱/۱۳۹۵ اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد: جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۷۴۰۶/ت۵۲۶۸۴هـ                                                                ۲۸/۱/۱۳۹۵ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امورخارجه وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۷۱۶/۲۱ ـ ۱۲۸۰۳ مورخ ۷/۹/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…
 • الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۷۴۰۴/ت۵۲۹۵۶هـ                                                                ۲۸/۱/۱۳۹۵ الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۳۱۴۷۳/۵۱ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیـر بـه عنـوان تبصـره (۲) به مـاده (۳) آیین­نامه اجرایـی مـوضـوع ماده (۴۶) قانون محاسب…
 • الحاق تبصره (۴) به جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ۷/۶/۱۳۸۷

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۷۱۴۶/ت۴۹۲۰۸هـ                                                                ۲۶/۱/۱۳۹۵ الحاق تبصره (۴) به جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ۷/۶/۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران معاونت اجرایی رییس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۴۹۰۷۵۰=۱۲ ـ ۱۲۰۸ـ۴/۱۳ مورخ  ۲۳/۴/۱۳۹۴ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و …
 • آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۸۲۴۶/ت۵۰۵۵۸هـ                                                                ۲۹/۱/۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:…